Privacyverklaring

De organisatie Pronkjewailpad (PWP) wil op deze pagina graag duidelijk maken hoe zij met uw gegevens omgaat. We beschrijven hier wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pronkjewailpad kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PWP en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PWP verstrekt.

PWP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw geboortedatum.

WAAROM PWP GEGEVENS NODIG HEEFT

PWP verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien het gaat om een urgente(re) zaak.

Daarnaast gebruikt PWP uw persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van een startbewijs van een van de georganiseerde evenementen door PWP.

HOE LANG PWP GEGEVENS BEWAART

PWP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard indien u geen deelnemer meer wenst te zijn.

DELEN MET ANDEREN

PWP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit (absoluut) noodzakelijk is voor de uitvoering van de inschrijving op een van de PWP evenementen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACY

PWP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PWP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PWP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via pronkjewailpad@todn.nl.

Het gebeurt in gastvrij Groningen