Boert Bewust

Partners van Pronkjewailpad

Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. Boert Bewust voert graag een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw zodat de samenleving weet waar het voedsel vandaan komt. Boert Bewust ontvangt wandelaars van Tocht om de Noord of Pronkjewailpad gastvrij en laat op deze manier van het Groninger land proeven.

LTO Noord werkt nauw samen met Boert Bewust om de interactie met de samenleving regionaal sterker vorm te geven.

Het gebeurt in gastvrij Groningen