Stichting Dorpshuis Hoogkerk

Wat is de stichting Dorpshuis Hoogkerk?

De Stichting Dorpshuis Hoogkerk exploiteert het gelijknamige dorpshuis (inclusief jongerenlocatie) en De Strinke in Hoogkerk. Deze buurtcentra zijn bedoeld voor activiteiten voor de bewoners van Hoogkerk en omgeving. Het Dorpshuis is gevestigd in de Vensterschool (Zuiderweg 70) en biedt een uitgebreid activiteitenaanbod voor jong en oud en iedereen daartussen. In De Strinke (Peizerweg 168) vinden voornamelijk activiteiten plaats voor bewoners van de Kring, de kinderactiviteiten aldaar worden begeleidt door medewerkers van het WIJ-team. Ook de activiteiten in de jongerenlocatie in de Vensterschool worden begeleidt door medewerkers van het WIJ-team.

Stempelpost op het Pronkjewailpad

Het dorpshuis is op zaterdag en zondag tijdens activiteiten geopend. Er kan koffie worden gekocht en er kan ook gebruik gemaakt worden van het toilet.

Het gebeurt in gastvrij Groningen