Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)

Proefboerderij Kollummerwaard

Proeven van het Groninger land is het thema van de Westroute 2022.  Hier kan de Proefboerderij Kollummerwaard niet in ontbreken. Eline vertelt meer...

Over

"SPNA is een onderzoeksinstelling voor de akkerbouw in Noord-Nederland. Op de proefboerderij Kollumerwaard wordt praktijkgericht onderzoek verricht op gangbare- en biologische akkerbouwgronden."

Stempelpost

"Op de informatiezuil bij de boerderij is meer te lezen over het ontstaan van deze boerderij in het Lauwersmeergebied. Eveneens is er te lezen en te zien over de proefvelden en projecten op de boerderij. De meerwaarde is een stukje bekendheid van de SPNA proefboerderij. Eveneens vinden wij het belangrijk dat de consumenten zich bewust worden dat boeren ook bezig zijn met innoveren en kennis ontwikkeling t.a.v. de teelt van gewassen."

Pronkjewail

"We stellen een vraag over een van onze proefvelden. Alle wandelaars kunnen het antwoord mailen naar info@spna.nl. Onder alle inzenders verloten we in oktober een hutspot pakket , geteeld op de proefboerderij."

Het gebeurt in gastvrij Groningen