Wedderwegkerk

oude-pekela-wedderwegkerk

Over

De door de stad Groningen gestichte kerk werd in 1640 een feit met de bouw van de eerste hervormde kerk. Langs het gekanaliseerde riviertje de Pekel Aa vestigden zich steeds meer kolonisten, voor een niet onbelangrijk deel afkomstig uit de Duitse landen.Tussen 1683 en 1685 werd de kerk herbouwd en ontstond zo de huidige hervormde kerk. Tot 1795 werd het kerspel Oude Pekela grotendeels bestuurd vanuit de stad Groningen, als eigenares van de meeste gronden in Pekela, en heerser over het Oldambt en Westerwolde. De door de stad aangewezen Stadsveenmeester hield toezicht over de wegen en wateren, de vervening en de ontginning.

Pronkjewailpost

Onder voorbehoud als de kerk open is, is een stempel binnen verkrijgbaar.

 

 

Het gebeurt in gastvrij Groningen