Ik zie mezelf niet (als blauwe punt) op de route

Indien je jezelf niet ziet (als blauwe punt) op de route, dan ligt het voor de hand dat je de locatie(voorziening) cq je GPS niet geactiveerd!

  • Meestal vraagt de app bij opstarten na installatie om toestemming: locatie, camera, signalen toe te staan, dit moet je activeren (evt. app verwijderen en opnieuw installeren)
  • Je kunt ook bij instellingen (van de PW App) toestemming geven om locatie(voorziening), GPS in te schakelen. Verder kan het zijn dat je geen internet (3G of 4G), mobiele data hebt ingeschakeld.
Het gebeurt in gastvrij Groningen