Kwekerij & Theetuin De Baggelhof

Kwekerij & Theetuin De Baggelhof

Kwekerij & Theetuin De Baggelhof en Pronkjewailpad

De wandelaars zijn welkom om kennis te maken met onze kwekerij. In de Theetuin kan men onder het genot van een drankje heerlijk pauzeren. We zouden geopend op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag (elke laatste zondag van de maand zijn we gesloten). In mei, juni, juli, augustus zijn we een bemande (gouden) stempelpost, de wandelaars krijgen in deze maanden een lekkernij, een "baggel. In de overige maanden zijn we een onbemande stempelpost. 

Kwekerij de Baggelhof

Op het erf en kwekerij is een belangrijk aandachtspunt de landschappelijke inpassing. Door de verschillende rassen die wij aanplanten, houden wij variatie in groeiwijze en bloeitijd. Het erf en kwekerij wordt daardoor aantrekkelijker voor mens en dier. Een boomgaard heeft vele fasen die het hele jaar door geruisloos in elkaar overvloeien. Wij willen harmonie creeëren in de samenhang tussen erf, kwekerij, moestuin, singel en overige beplanting. De percelen zijn door meidoornheggen omzoomd. De kwekerij ligt in een kleinschalig landschap van bosjes, wegen, poelen en houtsingels, ruimtelijk gescheiden door weilanden en erven.

De omgeving heeft al een lange geschiedenis. Van uit de periode 1192 tot 1612 had hier het klooster van Aduard z`n invloed. Het was een verbanningsoord, `Ter Helle` genaamd. Deze invloed van mensen, gecombineerd met de bodemopbouw in dit gebied, zijn bepalend geweest voor het nu aanwezige karakteristieke kleinschalige landschap.

Het gebied ligt op de overgang van potklei naar zand en veen. De potklei is 300.000 jaar oud en is in die ijstijd hier afgezet. Zo'n 10.000 jaar geleden ontstond er hoogveen, dat later is afgegraven. De kwekerij ligt op een es. Deze verhoging is uit de laatste ijstijd, van opgestoven zand, en is deels te danken aan de eeuwen durende bemesting met plaggen, potstalmest enz. Door het ecologische gebruik nu, groeien er interresante akkerplanten als Akkerandoorn (Stachys arvensis) en Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia).

De naam Baggelhof

De naam Baggelhof komt van het pad Baggelveld. Dit dankt zijn naam aan het woord 'baggelen'. Dit is een vorm van turfwinning die onder water gebeurde met een baggerbeugel. De natte prut werd te drogen gelegd en er werden nadien turven van gesneden. Deze turf heet baggelturf. Het achtervoegsel 'hof' is een zeer oude term voor een omheinde ruimte waar gewassen werden geteeld, die beschermd moesten worden tegen invloeden van buitenaf. Deze omheining kan uit een heg, vlechtwerk of wal bestaan.

Het gebeurt in gastvrij Groningen