Het museum Slag bij Heiligerlee

Museum Slag bij Heiligerlee

Over

23 Mei 1568: de graven Lodewijk en Adolf van Nassau, jongere broers van prins Willem van Oranje, de Zwijger, lokken bij Heiligerlee een Spaanse legermacht onder de graaf van Arenberg in de val. Het succes is van korte duur: Adolf en Arenberg sneuvelen en op 21 juli worden Lodewijk en zijn manschappen bij Jemmingen door de inmiddels gearriveerde hertog van Alva in de pan gehakt: het begin van een strijd die uiteindelijk zo’n tachtig jaar zal duren en zal  leiden tot de onafhankelijkheid van de Lage Landen en de Gouden Eeuw.

Het museum Slag bij Heiligerlee vertelt het verhaal van de veldslag en zijn context

  • De politieke en religieuze verhoudingen in de Spaanse Nederlanden onder Philips Ii.
  • Het harde optreden van Alva als landvoogd, dat uiteindelijk de gewapende opstand uitlokte.
  • Het verloop van de slag.
  • De nasleep die in 1648 zal uitmonden in de Vrede van Munster en afscheid van de overheersing door de Spaanse Habsburgers.

Wist u dat het begrip ‘Tachtigjarige Oorlog’ pas na de val van Napoleon werd bedacht, om het nieuwe souvereine Koninkrijk der Nederlanden een roemrijke voorgeschiedenis te geven?

Het museum toont films, afbeeldingen, wapens en andere voorwerpen. Gasten kunnen zelf ondervinden hoe zwaar een kuras en een helm zijn, en hoe moeilijk het is om een musket te hanteren.

Pronkjewailpost

Even pauze tijdens het wandelen

In de Brasserie kunnen wandelaars terecht voor koffie of thee; groepen kunnen op afspraak ook lunchen. Het museum is toegankelijk voor rolstoelen.

Pronkjewail

Een bezoek aan het museum Slag bij Heiligerlee laat zich prima combineren met een bezoek aan het tegenover gelegen Klokkengieterijmuseum. Naast het Pronkjewailtje en de stempel krijgen de wandelaars een korting op de toegangsprijs van beide musea.

Iets verderop staat het monument voor graaf Adolf, tevens het begin van de Beleefroute die leidt over het voormalige slagveld en onderweg allerlei wetenswaardigheden over de slag en het leven van de soldaten geeft.

Het gebeurt in gastvrij Groningen