Het Klokkengieterijmuseum

Heiligerlee het klokkengieterijmuseum

In 1795 vestigt de familie Van Bergen zich in Midwolda. Daar beginnen ze een klokkengieterij. In 1863 bouwen ze een nieuwe fabriek in Heiligerlee. Tot de sluiting van het bedrijf in 1980 worden er luid-  en carillonklokken gegoten en complete carillons, toren­uurwerken en brandspuiten gebouwd. Sinds 1987 is het een monument van bedrijf en techniek, van een ambacht dat nog slechts op twee plaatsen in Nederland wordt uitgeoefend.

Het Klokkengieterijmuseum voert u in in de wereld van luidklokken. Het vertelt over de religieuze en culturele plaats die deze van oudsher in een gemeenschap innemen. Het laat zien hoe klokken worden gegoten en hoe carillons worden bespeeld. Er is een unieke collectie luidklokken en een reeks torenuurwerken die de technische ontwikkelingen sinds de 17e eeuw laten zien. In het gebouw zijn de originele gietkuil, de smeltoven voor het brons en de stemmachine te zien. In de tuin staat een carillon met 49 klokken, dat ieder uur speelt. Een tweetal brandspuiten uit eind 1800 verwijzen naar deze tak van het bedrijf.

Wie wil mag zelf een echt carillon bespelen, ook als hij niet muzikaal is. Op afspraak kan men zelf een klokje van tin gieten.

Het museum is toegankelijk voor rolstoelen. Een bezoek aan het Klokkengieterijmuseum laat zich goed combineren met een bezoek aan het tegenover gelegen museum Slag bij Heiligerlee. In de Brasserie aldaar kunnen de gasten terecht voor koffie of thee; groepen kunnen op afspraak ook lunchen.

Het gebeurt in gastvrij Groningen